Jakie znamy skale pomiarowe?

Jakie znamy skale pomiarowe? Kolejne pytania które do nas spływają na maila są coraz bardziej zaskakujące. Otóż wśród skal pomiarowych wyróżniamy następujące: nominalna skala pomiarowa, porządkowa skala pomiarowa, przedziałowa skala pomiarowa, ilorazowa skala pomiarowa. Skale te służą nam do prawidłowego Read More …