Ocena skośności rozkładu

Najprostszym sposobem oceny skośności rozkładu jest porównanie lokalizacji charakterystyk tendencji centralnej: – rozkład lewoskośny: mediana < średnia arytmetyczna < moda (dominanta, wartość dominująca); - rozkład prawoskośny: mediana > średnia arytmetyczna > moda; – rozkład symetryczny: mediana = średnia arytmetyczna = Read More …