Jakie znamy skale pomiarowe?

Jakie znamy skale pomiarowe? Kolejne pytania które do nas spływają na maila są coraz bardziej zaskakujące. Otóż wśród skal pomiarowych wyróżniamy następujące: nominalna skala pomiarowa, porządkowa skala pomiarowa, przedziałowa skala pomiarowa, ilorazowa skala pomiarowa. Skale te służą nam do prawidłowego Read More …

Skale pomiarowe w badaniach naukowych

Skale pomiarowe W ostatnim czasie otrzymaliśmy drogą mailową (statystyka.org.pl/kontakt) kilka pytań odnośnie zamiany skal pomiarowych. Studenci pytali nas dlaczego nie mogą wykonać podstawowych obliczeń, np. średniej arytmetycznej dla zmiennej kolor oczu (heh!), jeśli zamienili wartości pomiaru z badania na dane Read More …