SPSS kurs rozszerzony

SPSS kurs rozszerzony

SPSS kurs rozszerzony jest propozycją skierowaną do osób posiadających znajomość programu na poziomie podstawowym (zgodnym z zakresem kursu podstawowego SPSS). Jest on skierowany do osób, które planują samodzielne wykonywanie analiz statystycznych do wyników badań naukowych lub innych. Kurs zawiera część teoretyczną oraz praktyczną. Ćwiczenia wykonywane są nindywidualnych stanowiskach komputerowych.

Cel kursu

– utrwalenie umiejętności pracy w programie IBM SPSS Statistcs, nabycie umiejętności wykonywania wybranych analiz statystycznych w programie, przygotowanie do kursu zaawansowanego z zakrsu obsługi programu IBM SPSS Statistics.

Zakres tematyczny

– operacje na danych w programie SPSS, łączenie danych z różnych plików, sprawdzanie unikalności przypadków;

– dobór metod statystycznych pod katem skali pomiarowej oraz hipotez badawczych;

– wykonywanie tabel krzyżowych, wyliczanie liczebności empirycznych oraz oczekiwanych, obliczanie % dla wierszy, kolumn i tabel;

– testy chi-kwadrat, test dokładny Fishera, iloraz wiarygodności chi-kwadrat, współczynniki phi oraz V-Cramera, tau b Kendalla;

– ocena zgodności rozkładów zmiennych z rozkładem normalnym dla całej grupy oraz dla podgrup (test Kołmogorowa – Smirnowa oraz Shapiro Wilka);

– badanie różnic pomiędzy dwiema grupami (test Manna Whitneya lub Testy T);

– poróanania k grup (3 lub więcej) – ANOVA lub test Kruskala Wallisa;

– testy dla danych wiązanych (testy T, Wilcoxona, Friedmana);

– wybrane współczynniki korelacji, wykresy punktowe rozrzutu;

– wybrane metody regresji;

– tworzenie przykładowych raportów w programie IBM SPSS Statistics z wykonanymi analizam statystycznymi.

Wymagania

Znajomość obsługi programu SPSS na poziomie podstawowym.

Prowadzący

Nauczyciele akademiccy mający doświadczenie w pracy z programem IBM SPSS Statistics.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych

Cennik

Ustalany indywidualnie w zależności od wielkości grupy/grup i miasta w którym odędzie się kurs (cena przy zgłoszeniu grupy czteroosobowej wynosi 600zł od osoby, cena przy szkoleniu 1 na 1 wynosi 800zł).

Prześlij zapytanie o cenę i termin najbliższego kursu rozszerzonego SPSS lub zaproponuj termin indywidualny.

Informacje podane w formularzu pozwolą nam dokonać wyceny oraz zaproponować Państwu przykładowy termin realizacji kursu.

Treś pytania prosimy wpisywać w formularzu na stronie kontakt.

Podziel się naszą stroną na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Digg
  • Gadu-Gadu Live
  • Śledzik
  • RSS
  • Dodaj do ulubionych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.